14 Ιουν 2016

Greek Island Primary Colors.


Basic color theory. Light matters.Yellow

 Red
Blue

CREDIT! if you are pinning, blogging or showing in other ways any of this aRTistokratissa's post/photos, don't forget to credit.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share your opinion